Nabízíme služby v různých problematikách:

Energetické využití odpadů 

 

Letová bezpilotní měření kvality ovzduší 

Čištění odpadních plynů a ovzduší

    

Modelování šíření polutantů v životním prostředí

Čištění odpadních vod

 

Poradenství v oblasti životního prostředí

Analytické práce

 

Chemicko-inženýrské výpočty

Nabídka témat bakalařských, diplomových a disertačních prací

Insta

youtube video 

584ac2d03ac3a570f94a666d

LinkedIn logo initials

Infrastruktury   logo