icct

Energetické využití odpadů
Čištění odpadních plynů a ovzduší
Čištění odpadních vod
Analytické práce
Letová bezpilotní měření kvality ovzduší
Modelování šíření polutantů v životním prostředí
Poradenství v oblasti životního prostředí (odpady, ovzduší, energetika), EIA, BAT
Chemicko-inženýrské výpočty

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Nabídka témat bakalařských, diplomových a disertačních prací