Institut environmentálních technologií - excelentní výzkum

Nabídka témat bakalařských, diplomových a disertačních prací

 580b57fcd9996e24bc43c521584ac2d03ac3a570f94a666d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institut environmentálních technologií - excelentní výzkum

Cílem projektu je podpora rozvoje vybraných výzkumných aktivit IET VŠB-TU s potenciálem praktických aplikací, podpora a posílení výzkumných týmů, rozvoj infrastruktury a posílení mezinárodní vědecké spolupráce tak, aby došlo k růstu konkurenceschopnosti centra a jeho excelence ve výzkumu v mezinárodním měřítku.

 Loga EU a MŠMT

 

Podpora mezisektorové spolupráce v oblasti snižování polutantů v životním prostředí a využití odpadů

Cílem projektu je navázat a rozvinout mezioborovou spolupráci mezi VŠB-TUO, Institutem environmentálních technologií a čtyřmi průmyslovými podniky, společně řešit vybrané aktuální environmentální problémy za obousměrného transferu informací, znalostí a zkušeností a umožnit propojení výzkumně aplikačních problémů s dosaženými výzkumnými poznatky.

Loga EU a MŠMT

 

Nabízíme služby v různých problematikách:

Energetické využití odpadů 

Letová bezpilotní měření kvality ovzduší 

Čištění odpadních plynů a ovzduší

Modelování šíření polutantů v životním prostředí

Čištění odpadních vod

Poradenství v oblasti životního prostředí, EIA, BAT

Analytické práce

Chemicko-inženýrské výpočty