Institut environmentálních technologií

Činnost IET je zaměřena na:

  • vytvoření podmínek pro širší využití odpadů,
  • zvýšení účinnosti technologií energetického využití odpadů,
  • zvýšení účinnosti a vývoj nových technologií čištění plynných produktů z termického zpracování odpadu,
  • zvýšení účinnosti a vývoj nových technologií čištěníodpadních a zasolených vod,
  • zhodnocení dopadu energetického využití odpadů na jednotlivé složky prostředí a ekosystémy,
  • letová měření kvality ovzduší.

© 2016 VŠB-TU Ostrava