Rafinace surového kaprolaktamu

Abstrakt

Cílem projektu je vyvinout nový postup rafinace surového kaprolaktamu s eliminací v současné době používaného karcinogenního trichloretylenu a získat technické a technologické podklady pro implementaci nového vyvinutého postupu v podmínkách podniku SPOLANA a.s.