Společná laboratoř environmentálního inženýrství

SpoLei

Společná laboratoř environmentálního inženýrství byla založena partnerskou smlouvou uzavřenou mezi Institutem environmentálních technologií VŠB-TUO a společností TECHEM CZ, s.r.o., Praha v březnu 2014.  Účelem je dlouhodobá spolupráce ve výzkumu a vývoji environmentálního inženýrství v odvětvích chemického, hutního, kovozpracujícího a strojírenského průmyslu a energetice a implementace výsledků výzkumných projektů u třetí strany.

Ve Společné laboratoři environmentálního inženýrství jsou v současnosti řešeny tyto projekty:

Projekt: Eliminace trichlorethylenu z výroby síranu amonného
Poskytovatel: TA ČR Epsilon, č. projektu TH04030008, doba řešení 2019-2022
Hlavní uchazeč: IET, VŠB-TU, Ing. Jakub Korpas, Ph.D.
Další účastník: SPOLANA a.s., Ing. Martin Čech
   
Projekt: Syntéza iontových kapalin v mikrovlnném reaktoru
Poskytovatel MPO, TRIO č. projektu FV10089, doba řešení 2016-2020
Hlavní uchazeč: VUAB Pharma, a.s., RNDr. Vladimír Kysilka, CSc.
Další účastník: TECHEM CZ, s.r.o., Ing. Milan Maxa
Další účastník: IET, VŠB-TU Ostrava, prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
   
Úspěšně ukončené projekty:
 
Projekt: Rafinace surového kaprolaktamu
Poskytovatel: TA ČR, Epsilon č. projektu TH01030104, doba řešení 2015-2018
Řešitel: IET, VŠB-TU Ostrava, prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
Spoluřešitel: TECHEM CZ, a.s., Ing. Milan Maxa
   
   

LogoIET

techem cz