Výuka

Pracovníci Institutu environmentálních technologií se podílí na výuce v bakalářském, magisterském a doktorském studiu presenčním i distančním na Fakultě materiálově-technologicé a v univerzitních studijních programech.

Bakalářské studium

IET se podílí na výuce studentů bakalářského studia USP v oboru „Aplikované vědy a technologie“.
Zajišťuje tyto předměty:

  • Fyzikální chemie I – přednášející a cvičící prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.

Magisterské studium

  • IET se podílí na výuce studentů magisterského studia FMT ve studijním programu „Procesní inženýrství“ a univerzitním studijním programu „Technologie procesů v energetice“.


Zajišťuje tyto předměty:

  • Procesní inženýrství II – přednášející prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D., cvičící Ing. Pavel Leštinský, Ph.D. Ke stažení
  • Laboratoř procesního inženýrství II - cvičící prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D., Ing. Pavel Leštinský, Ph.D., Ph.D., Ing. Kateřina Pacultová, Ph.D.
  • Reaktorové inženýrství – přednášející prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D., cvičící Ing. Kateřina Pacultová, Ph.D. Ke stažení
  • Chemicko-inženýrský projekt – cvičící Ing. Pavel Leštinský, Ph.D.

Dále se podílí na vedení a konzultacích diplomových prací.

Doktorské studium

IET se podílí na výuce studentů doktorského studia v oboru „Procesní inženýrství“, „Nanotechnologie“, „Tepelná technika a paliva v průmyslu“ a „Metalurgická technologie“. Doktorandi jsou vedeni prof. Ing. Lucií Obalovou, Ph.D., prof. Ing. Kamilou Kočí, Ph.D., doc. Ing. Jozefem Vlčkem, Ph.D. a doc. Ing. Petrem Jančíkem, Ph.D.