Laboratoř analýzy odpadů a paliv

Mgr. Pavel Buček, Ph.D.

 

Laboratoř je vybavena základní analytickou přístrojovou technikou umožňující stanovit tepelně technické parametry vzorků tuhých odpadů a paliv potřebných pro jejich hodnocení z hlediska možného využití jejich energetického potenciálu. Laboratoř disponuje další analytickou technikou pro určení chemického složení nejen paliv a odpadních materiálů.

Výzkumné činnosti

 • Hodnocení termochemických vlastností tuhých spalitelných odpadů
 • Tvorba vhodných vsázek odpadních produktů do spalovacích pecí na odpad
 • Optimalizace procesu energetického využití odpadů v poloprovozním a provozním měřítku
main TGA701 435x248
IC flex

Základní vybavení laboratoře

 • Termogravimetrický analyzátor TGA 701
 • Poloautomatický kalorimetr AC 600
 • Elementární analyzátor CHSN628
 • Přístroj na stanovení celkového organického uhlíku RC612
 • Kapalinový chromatograf Waters s UV/Vis a fluorescenční detekcí
 • Rentgenový fluorescenční spektrometr Spectro Xepos (XRF)
 • Přístroj pro měření aktivního povrchu materiálů Micromeritics 3 Flex (fyzisorpce plynů - BET izoterma)
 • Iontový chromatograf Metrohm 930 Compact IC Flex
 • Izotachoforetický analyzátor Villa Labeco EA 102
 • Infračervený spektrometr s Fourierovou transformací Thermo Nicolet iS10 – Kvalitativní analýza pevných a kapalných vzork

Poskytované služby

 • Stanovení základního prvkového složení (C, H, N, S) pevných vzorků.
 • Stanovení hodnoty spalného tepla pevných vzorků.
 • Stanovení obsahu vlhkosti, prchavé hořlaviny, pevného uhlíku a popela v pevných a kapalných vzorcích.
 • Ostatní instrumentální analýzy (individuální požadavky konzultujeme):

     - Prvkové složení pevných a kapalných vzorků (XRF)

     - Chromatografické analýzy

     - Izotachoforetické stanovení aniontů

LabAnOdpaPal2

Kontakt

Mgr. Pavel Buček, Ph.D.
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: 00420 59 732 7321