Laboratoř ochrany ovzduší

Ing. Kateřina Pacultová, Ph.D

 

Laboratoř je vybavena pro výzkum procesů čištění odpadních plynů katalytickými a adsorpčními postupy a pro analýzy plynných směsí.

 

Výzkumné činnosti

 • Výzkum katalyzátorů s aplikací při čištění odpadních plynů ze stacionárních zdrojů (katalytický rozklad N2O, katalytický rozklad NO selektivní katalytická redukce NOx, katalytická oxidace CO).
 • Modelování reakčních mechanizmů, výzkum kinetiky katalytických reakcí.
 • Výzkum rovnováhy a kinetiky adsorpčních a desorpčních procesů.
IMG 6193 LaboratorIET HDR

Základní vybavení

 • Průtočné experimentální jednotky pro testování katalyzátorů a sorbentů
  v plynné fázi vybavené reaktory a kolonami různého měřítka.
 • Univerzální zařízení umožňující sestavit variabilní laboratorní modely
  fyzikálně-chemických procesů.
 • Vybavení pro odběr plynných vzorků - systém pasivního dávkování plynného vzorku,
  odběrové zařízení pro personální odběry organických látek, automatický systém
  pro čištění odběrových vzorkovnic.
 • Plynové chromatografy (TCD, FID, MSD), FTIR, kontinuální analyzátory
  běžných znečišťujících složek (NOx, NH3, N2O, celkový organický uhlík).
 • Emisní zařízení k odběru vzorků částic, těžkých kovů apod.
 • Chemisorpční analyzátor Autochem II (Micromeritics).

Nabízené služby

 • Testování průmyslových katalyzátorů (tablety, monolity) pro reakce v plynné fázi.
 • Simulace a návrhy chemických reaktorů.
 • Určení adsorpční kapacity široké škály plynů a par.
 • Dynamická měření průrazových křivek a jejich matematické modelování.
 • Návrh parametrů adsorbéru pro čištění odpadních plynů.
 • Návrh adsorbéru pro zrovnoměrnění kolísající koncentrace složek v proudícím plynu.
 • Chemicko-inženýrské výpočty.
 • Charakterizace katalyzátorů a sorbentů - množství redukovatelných a oxidovatelných
  složek, množství kyselých a bazických center.

Kontakt

Ing. Kateřina Pacultová, Ph.D.
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: 00420 597 327 327