Laboratoř redukčních a plazmových procesů

Ing. Pavel Leštinský, Ph.D.

 

Výzkumné, experimentální a vývojové pracoviště určené pro procesy redukčního termického zpracování nebezpečných organických odpadů, odpadních polymerních materiálů za účelem recyklace a zpracování odpadní biomasy s využitím metod torrefikace, pyrolýzy (popř. katalytické pyrolýzy), karbonizace, zplyňování a plasmy.

 

Výzkumné činnosti

 • Termické zpracování odpadních materiálů za účelem likvidace, recyklace, ale i tvorby produktů s vyšším potenciálem – vodík, sorbenty, či jiné chemické substance.
 • Výroba sorbentů z odpadních uhlíkatých materiálů pro aplikace adsorpce polutantů ze vzduchu a vody.
 • Termické zpracování materiálů za přítomnosti katalyzátoru (katalytická pyrolýza).

Základní vybavení

 • Komplet zařízení pro zpracování pevných, i kapalných odpadů, které podle druhu odpadu umožňuje nastavit různé alternativy a vedení celého procesu zpracování.
  modul redukčních procesů – vertikální nebo horizontální pyrolýzní reaktor pro termické zpracování materiálů.
 • modul katalýzy – katalytický reaktor s řízeným ohřevem pro rozklad vznikajících nebezpečných látek (dehtů), případně úpravu složení vznikajících produktů.
  modul plazmových procesů – elektrický napáječ s plazmovým reaktorem, generující nerovnovážné plazma („Glid Arc“).
 • mikrovlnný reaktor o výkonu až 1 kW pro termické zpracování pevných a kapalných materiálů.
  Laboratoř je vybavena plynovými chromatografy pro analýzu plynných a kapalných produktů.
  Laboratoř pracuje v součinnosti s laboratoří analýzy paliv, kde dochází k charakterizaci vstupních a výstupních materiálů.
LabRedPlazmProc

Poskytované služby

 • Materiálové a energetické bilance termického zpracování biomasy, odpadů, nebezpečných odpadů a jiných materiálů.
 • Analýza plynných a kapalných produktů ze zpracování odpadních materiálů.
 • Analýza obsahu vody pomocí KF titrace.
 

Kontakt

Ing. Pavel Leštinský, Ph.D.
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
mobil: +420 608 917 261
tel.: 00420 596 997 330