Laboratoř spalování odpadů

doc. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.

 

Zájmem činnosti laboratoře je výzkum spalování odpadů se specifickými parametry (vysoká vlhkost, vysoká výhřevnost, obsah rizikových složek, atd.). Bude hodnocena metodika evaluace tepelné práce spalovací pece na odpad.

 

Výzkumné činnosti

Zvýšení účinnosti spalovacích procesů při současného snižování negativních dopadů na vnějším prostředí
spalování odpadů se specifickými parametry
vyhodnocení metodiky pro stanovení tepla pece pro spalování odpadu

Základní vybavení

 • Periodicky pracující spalovací pec
  o maximálním jednorázovém množství 100 kg spáleného odpadu v závislosti na měrné hmotnosti spalovaného odpadu.
  Předpokladem je, že doba spalování tohoto maximálního množství bude cca 6 hodin.
 • Nepřetržitě pracující spalovací pec
  je opatřená dohořívací komorou s hořáky na zemní plyn a je určena pro nominální kapacitou 30 kg odpadu spálené
  za hodinu při výhřevnosti 17 MJ.kg-1. Pec umožňuje spalování tuhých i kapalných odpadů.
 • Filtrační jednotka
  pro čištění spalin suchou metodou. Zařízení je navrženo tak, aby umožňovalo odběr vzorků surových i na různém stupni
  vyčištěných spalin a umožňovalo tak výzkum a optimalizaci procesu spalování i čištění.
  Parametry zařízení: hadicová filtrační jednotka s tlakovzdušnou regenerací podle tlakové ztráty i podle času
  s možností přepínání, filtrační rychlost 13 mm/s, s možností měnit parametry regenerace za provozu.
 • Monitoring znečišťujících látek
  v odpadních plynech před a po čištění. Koncentrace CO2, O2, CO, NO, NO2, N2O a SO2 mohou být
  monitorovány nepřetržitě, možný je i diskontinuální odběr vzorků spalin pro měření pevných částic,
  těžkých kovů a dalších složek. Další mobilní zařízení měřící CO2, O2 a CO ve spalinách umožňuje
  monitorování kvality spalování přímo ve spalovací komoře.

Kontakt:

doc. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: 00420 596 991 523

 

 

 

 

LabSpalOdp