Finished projects

Operational Programme Research and Development for Innovation

Project: Institute of Environmental Technologies - IET
Project No: CZ.1.05/2.1.00/03.0100, Prioritní osa 2 – Regionální výzkumná centra
 

Duration: 2011-13

Investigator: prof. Ing. Karel Obroučka, CSc.
Co-researcher: prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc., Ostravská univerzita v Ostravě
   
Project: Expansion and evaluation of the instrumentation of the Institute of Environmental Technology
Project No: OP VaVpI, Výzva 3.2 CZ.1.05/2.1.00/19.0388, Duration: 2015
Investigator: prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
   

Technologická agentura České republiky

Project: Research on the dry anaerobic digestion process and the implementation of a new type of fermentation equipment
Project No: TA01020959, duration 2011-2014
Investigator: Ing. Jiří Rusín, Ph.D.
Co-researcher: Cernin s.r.o.
   
Project: Research and development of environmentally friendly technologies for the recycling of metallurgical wastes
Project No: TA02020777, duration 2012-2014
Investigator: Třinecké železárny a.s.
Co-researcher: Doc. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.
   

Institutional development projects VSB - TUO

Project: The cooler combustion products - investment project
Project No: IRP126/2015, duration 2015
Investigator: doc. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.
   
Project: Development of international cooperation IET
Project No: IRP159/2015, duration 2015
Investigator: prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
   

Support for science and research in the Moravian-Silesian Region

Project: Increasing the efficiency of photocatalytic reactions
Project No: IRRC/07/2017, durationí 2015; Dotační titul 1
Investigator: prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.
   
Project: Support for talented students and PhD graduates
Project No: 02669/2014/RRC, duration 2015; Dotační titul 3
Investigator: prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
   

International projects

Name: Charakterizace znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji za použití jaderných a souvisejících analytických technik a GIS technologie
  duration 2015
Poskytovatel: Joint Institute for Nuclear Research (JINR) v Dubně, Russian federation
Investigator: doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.
   
Project: Společná studie pro zachování životního prostředí zaměřená na zkoumání příčin zhoršené kvality ovzduší v československém příhraničí
Moravskoslezského a Žilinského kraje
Poskytovatel: Program Cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika
Investigator: doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.
   

Projects Student Grant Competition

Name: Research on air pollution
Project No: SP2014/127, duration 2014
Investigator: Ing. Jiří Michalík, Ph.D.
   
Name: Thermal waste treatment and environmental protection
Project No: SP2015/125, duration 2015
Investigator: Prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
   
Name: Research on the process of thermal waste treatment
Project No: SP2014/149, duration 2014
Poskytovatel: Specific Research, VŠB-TUO
Investigator: Prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
   

Center worker involvement in projects tackled by other institutions VSB-TUO

Project: OP VK, New creative teams in the priorities of scientific research
Project No: CZ.1.07/2.3.00/30.0055, duration 2014-2015
Involved: Ing. Barbora Grycová, Ph.D., Ing. Martin Reli, Ph.D.
   
Project: OP VK, Opportunity for young researchers
Project No: CZ.1.07/2.3.00/30.0016, duration 2014-2015
Involved: Ing. Kateřina Chamrádová, Ph.D