Finished graduate work

2015

Graduate: Ing. Žaneta Chromčáková, Ph.D.
Type: PhD thesis
Title: Optimalizace obsahu cesia ve směsných kobaltových oxidech pro katalytický rozklad N2O
Supervisor: prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D
Study program: Process Engineering / Process Engineering
   
Graduate: Ing. Lenka Kuboňová, Ph.D.
Type: PhD thesis
Title: Surface activation of ordered mesoporous silica materials by cobalt and rhodium
Supervisor: prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D
Study program: Nanotechnology / Nanotechnology
   
Graduate: Ing. Drštíková Veronika
Type: Diploma thesis
Title: Studium katalyzátorů pro rozklad oxidů dusíku
Supervisor: prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
Study program: Process Engineering / Chemical Engineering
   
Graduate: Ing. Miroslava Edelmannová
Type: Diploma thesis
Title: Effect of ZnO method on the photocatalytic decomposition of ammonia in aqueous suspension
Supervisor: prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D
Study program: Process Engineering / Chemical Engineering
   

2014

 
Graduate: Ing. Petra Matějková, Ph.D
Type: PhD thesis
Title: Hydrokeramika jako alternativní nízkoenergetický pojivový systém
Supervisor: doc. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.
Study program: Metallurgy / Thermal technology and fuel in industry
   
Graduate: Ing. Juraj Turjak, Ph.D.
Type: Diploma thesis
Title:

Zhodnocení a komparace dopadu na životní prostředí výroby 1 MJ elektrické energie v jaderné elektrárně 

a  ve větrné elektrárně v České republice využitím metody LCA-LIFE- CYCLE

Supervisor: Prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.
Study program: Engineering Ecology / Environmental Protection in Industry
   
Graduate: Ing. Tereza Bílková (Taušková)
Type: Diploma thesis
Title: Adsorpce CO2 na aktivním uhlí
Supervisor: prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D
Study program: Process Engineering / Chemical Engineering
   
Graduate: Ing. Nela Ambrožová
Type: Diploma thesis
Title: Vliv modifikování oxidu titaničitého cerem na fotokatalytický rozklad hydroxidu amonného
Supervisor: prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.
Study program: Process Engineering / Chemical Engineering
   
Graduate: Ing. Klára Vágnerová
Type: Diploma thesis
Title: Fotokatalytický rozklad oxidu dusného na tenkých filmech TiO2 připravených prostřednictvím
Supervisor: prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.
Study program: Process Engineering / Chemical Engineering
   
Graduate: Ing. Monika Wojtalová
Type: Diploma thesis
Title: Příprava a vlastnosti nanočástic ZnO různých sol-gel technik
Supervisor: Prof. Ing. Petr Praus, Ph.D.
Study program: Process Engineering / Chemical and physical methods of material testing
   
Graduate: Ing. Tomáš Herman
Type: Diploma thesis
Title: Audit možností uplatnění výsadby izolační zeleně v blízkosti plošných zdrojů prašnosti TŽ, a.s.
Supervisor: Prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.
Study program: Minerals / Environmental Management
   
Graduate: Ing. Vladimír Kollár
Type: Diploma thesis
Title: Posuzování vlivů pyrolýzní technologie na životní prostředí
Supervisor: Prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc
Study program: Minerals / Environmental Management
   
Graduate: Ing. Tomáš Nimráček
Type: Diploma thesis
Title: Větrné elektrárny a jejich vliv na krajinný ráz a další složky životního prostředí
Supervisor: Prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc
Study program: Minerals / Environmental Management
   
Graduate: Ing. Hana Řičná
Type: Diploma thesis
Title: Vliv a problematika dotací v oblasti zemědělské výroby, životního prostředí a myslivosti v honitbě mysliveckého sdružení Hůrka Holasovice v okrese Opava v letech 2010 - 2013
Supervisor: Prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.
Study program: Minerals / Environmental Management
   
Graduate: Ing. Jaromír Tůma
Type:  Diploma thesis
Title: Posuzování vlivů silničních dopravních staveb na životní prostřed
Supervisor: Prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.
Study program: Minerals / Environmental Management