Přístrojové vybavení

            
GC YL6100 ECD/FID s autosamplerem
Elementární analyzátor CHSN628
 
GC YL6100 TCD/FID
Analyzátor celkového organického uhlíku RC612
                   
GC/ MSD ; GC 7890 + MSD 5975, Agilent
RTG fluorescenční spektrometr
 
GC/FID/TCD Agilent GC 7890
Analyzátor porozity metodou fyzikální sorpce
 
GC/BID/TCD Shimadzu GC Tracera
Analyzátor chemisorpce Autochem II
 
FTIR ANTERIS, Nicolet + plynová kyveta 10m
Pulzní fotoelektrický spektrometr
 
HPLC Waters, detektory UV-VIS DAD, fluorescence
RTG difraktometr
 
AAS AnalytikJena ContrAA 700
UV-VIS spektrometr Specord 250Plus
 
Surface plasmon resonance imaging
Sestava pro stanovení BSK a CHSK
 
Izotachoforetický - elektroforetický analyzátor
Zařízení pro sledování objemové stability odpadů
 
Termogravimetrický analyzátor TGA 701
Lis pro stanovení pevnosti v tlaku a ohybu
 
Poloautomatický kalorimetr AC 600
Analyzátor hluku CESVA SC-310
 
Heliový pyknometr
 HPLC Shimadzu, detektory UV-VIS + fluorescence
 
IČ spektrometr s Fourierovou transformací Thermo Nicolet
 
 Pro studenty a výzkumné pracovníky nabízíme využití přístrojového vybavení v režimu otevřeného přístupu
 Infrastruktury   logo