Publikace v impaktovaných časopisech

CZ

 Přehled vědeckých výsledků IET je uveden ve Výročních zprávách Institutu environmentálních technologií  2014, 2015, 2016, 2017, 2018