Aerobní - anaerobní mobilní kontejnerový rotační bioreaktor

Abstrakt

Cílem projektu je vyvinout aerobní - anaerobní horizontální kontejnerový rotační bioreaktor, který bude možno využívat pro různé procesy, zejména pro suchou anaerobní digesci (výrobu bioplynu ze stohovatelné vsázky) a pro intenzivní aerobní fermentaci (reaktorové kompostování, biosušení). Dále budou vyvinuty takové periférie (armatury, dávkovací zařízení a míchací lopatky), aby bylo možno reaktor využívat i pro mokrou či polosuchou anaerobní digesci (výrobu bioplynu z tekuté vsázky). Budoucnost může ukázat další možnosti využití tohoto reaktoru, např. pro autotermní termofilní aerobní stabilizaci (hygienizaci) čistírenských kalů. Maloobjemový bioreaktor (10-15 tun vsázky) bude určen pro samostatný nebo bateriový provoz. Prototyp bude vyroben a schválen (certifikován) do konce roku 2020.